Godkjente oppstart av prosjekt til 56 millioner

foto