Ord mot ord: Reagerer på innsynsavslag - mens kommunen mener de har innfridd