Frykter håndverkstradisjoner kan gå tapt:– En del av vår kulturarv

foto