Har inngått samarbeid: - Vi er her, og lager fortsatt pizza