Har bosatt flere enn anmodet – får ytterligere støtte