foto
BATTERIHEIA: I dag står de to gjenværende 6-punderne på nye rapperter på Batteriheia og vokter byfjorden. Bildet er imidlertid tatt i 2018, før restaureringen. Foto: forfatter

Finbankerne på Batteriheia