Ber kommunen undersøke nøye før man gir rivetillatelse