Avviser at alle inntekter fra solcelleanlegg skal skattlegges