Deler ut gratis ved til frivillige organisasjoner:– Dette har alle gode dimensjoner ved seg