300.000 kroner til rydding og fjerning av fremmedarter