Venter fortsatt på straff – én måned etter slaget

foto