Kulturminnevernet vil ikke ha skifer utenfor Tollboden