Anslår at 60 personer er blitt testet i Lillesand

foto