Leserbrev: Behold Brentemoen skole som barneskole, med kulturskole

foto