Vedtak i fellesnemnda: Minst 85 arbeidsplasser flyttes til Aust-Agder