Regjeringen letter på tiltakene – dette er nytt

foto