– Har kapasitet til å ta imot ukrainske flyktninger i våre barnehager

foto