Leserbrev: Feil påstander om årsaken til kommunens ulovlig lange saksbehandlingstid