Utnevnt av Regjeringen som medlem av Totalberedskapskommisjonen

foto