Kontrollutvalget støtter kommunens kloakkavgjørelse

foto