Stor nedgang: Kun åtte igangsettingstillatelser på ett år