«Ingen motsetter seg kirken. Den blir en politisk arena for å fange folk i en utsatt posisjon»

foto