Planene på Stansefabrikk-tomta møtte kritikk

foto