Kommunetopper skulle få vite innholdet i hemmelig masteroppgave – offentligheten nektes innsyn

foto