Utreder gjeldstak, freder trafikkhavna og sier nei til kommunesammenslåing

foto