Derfor vurderer kommunen å etablere eiendomsselskap

foto