Statsforvalteren krever forklaring og søknad

foto