Vedtok «mindre endring» for Fasterdammen-prosjekt

foto