Barn og voksen smittet: - Ha lav terskel for testing

foto