Eier 89 boenheter - 17 boenheter og en hel sykehjemsavdeling står tomme