Arbeidstilsynet fant flere mangler ved avløpsanlegg. Nå utsettes fristen

foto