Vi blir stadig flere: Befolkningsvekst over snittet

foto