Skremt av nestenulykker, men kommunen vil ikke kreve fortau

foto