– Det er krevende å bruksendre en garasje til boligformål

foto