Kjellevand klager på Kjælevann etter at Kjelevann ble vraket