– Det er ikke så lett å forstå noen mening med det