Det er lokale kandidater på alle fire listeforslagene. Solveig Botnen Eide, som er medlem i dagens bispedømmeråd stiller opp til gjenvalg, men fra en beskjeden plass. Martin Birkedal er i dag varamedlem til bispedømmerådet fra Bønnelista og er nominert som nummer to på årets valgliste. Tore Thomassen er nummer 13. på nominasjonskomiteens liste, mens Inger Kvestad er det lokale innslaget på Frimodig kirkes liste.

Terje Damman, som i dag er nestleder og mest kjent som Vest-Agders siste fylkesordfører, topper listen til Åpen Folkekirke. Vidar Øvland er førstekandidat på nominasjonskomiteens liste, mens Håkon Kolstad Varhuag og Andreas Holm topper listene for henholdsvis Bønnelista og Frimodig kirke.

Før striden om likekjønnede ekteskap ble et tema i bispedømmerådene var det vanlig med rent personvalg fra nominasjonskomiteens liste. Åpen Folkekirke oppstod som et liberalt alternativ med stor suksess. Som en motreaksjon ble Bønnelista lansert for fire år siden og nå stiller også en fjerde liste til valg.

Frimodig kirke (FK) er et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke. Nettverket ble dannet etter vedtakene om likekjønnet vigsel som ble gjort på Kirkemøtene i 2016 og 2017. Egentlig er nettverket motstandere av flere «kirkepartier», men velger nå altså likevel å stille til valg.

Åpen Folkekirke

1. Terje Damman, Lindesnes

2. Stine Beate Mondal Ljostad, Vinje

3. Geir Jørgen Bekkevold, Skien

4. Odd-Inge Rønning Uleberg, Vennesla

5. Naja Amanda Lynge Møretrø, Kristiansand

6. Emma Li Hu Humlegård, Porsgrunn

7. Kristen Bjormyr, Arendal

8. Per Gunnar Disch, Porsgrunn

9. Ragnhild Fillippa Sirnes Kydland, Flekkefjord

10. Lene Tønnessen, Kristiansand

11. Solveig Botnen Eide, Lillesand

12. Erik Øystein Dale, Kristiansand

13. Gunhild Maria Hugdal, Kristiansand

14. Nina Meling Haugen, Skien

15. Dag Øyulf Vige, Kristiansand

Nominasjonskomiteens liste

1. Vidar Øvland, Grimstad

2. Anne Hansen Vartdal, Arendal

3. Erik Lunde, Kristiansand

4. Tora Skjerkholt Aarnes, Midt-Telemark

5. Anny Cecilie Sunan Wehus, Arendal

6. Anne Marit Sørby, Vrådal

7. Markus Westermoen, Kristiansand

8. Turid Torland Håland, Lyngdal

9. Simon Psyke Holmebakken, Grimstad

10. Sissel Marthinsen, Farsund

11. Randi Sofie Hagen, Vennesla

12. Astrid Bøe Grøtteland, Kristiansand

13. Tore Thomassen, Birkenes

14. Grethe Ingeborg Vestby, Tinn

15. Håkon Gunnar Lindebeg, Grimstad

Bønnelista

1. Håkon Kolstad Varhaug, Mandal prosti

2. Martin Birkedal, Vestre Nedenes prosti

3. Oskar Langevei Mæland, Kristiansand

4. Gerd Ruth R. Nordstrand, Mandal

5. Jorunn K. Myklevoll, Kristiansand

6. Arild B Gulbrandsen, Søgne

7. Elisabeth H. Landsverk, Bamble

Frimodig kirke

1. Andreas Holm, Grimstad

2. Narve Furnes, Notodden

3. Anne-Lene Refsum, Midt-Telemark

4. Rønnaug Torvik, Bykle

5. Ravn Karsrud, Arendal

6. Olaug Vedvik Torset, Kristiansand

7. Åse Linn Vålandsmyr Holen, Froland

8. Torgeir Heldal, Grimstad

9. Inger Kvestad, Lillesand

10. Jakob Mushom, Kristiansand

Strid for fire år siden

Ved valget for fire år siden fikk «Åpen Folkekirke» en klar seier blant velgerne, men i bispedømmerådet ble det jevnere fordi biskopen og den innvalgte presten Kathrine Tallaksen Skjerdal ved konstitueringen stemte med «opposisjonen». Kai Steffen Østensen fra Åpen Folkekirke ble valgt som leder ved loddtrekning.

Etter to år overtok imidlertid Per Gunnar Pedersen, som er valgt fra de ansatte ledervervet, mens Terje Damman fra Åpen Folkekirke ble nestleder. Mens det var steile fronter i 2019 var valgene i 2021 enstemmige.