Vil ikke forskuttere mottak l Formannskapets flertall vil behandle bosetting av flyktninger hver år

foto