Vil ha fleksibel skolestart og flere valgfag

foto