Så mye får Lillesand av staten til skolering av asylsøkere

foto