Nekter å la huseier rive S.N. Hansensgate 10

foto