Stort kjønnsgap blant dem med høy utdanning i Lillesand og Birkenes

foto