Overskuddet visket vekk for Lillesand kommune

foto