Barn føler de ikke blir tatt vare på i skolen

foto