Ståbrett-boomen: Flere er blitt alvorlig skadd

foto