Har delt ut drøyt 300.000 kroner i strømstøtte: Dette fikk de ulike organisasjonene

foto