Det viktigste er å holde kontroll på kommuneøkonomien