– Jeg synes ikke at vi skal gå inn i privatrettslige tvister