Beboere er lei av asfaltkjøring: Fylket ønsker ikke tiltak for å begrense tungtrafikk

foto