Lillesand Kirkelige Fellesråd trer til siden – kommunen tar over driften

foto